Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Chào các bạn !

Hôm nay mình sẽ thực hiện hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window . Để bắt đầu các bạn hãy đăng nhập vào Amazon Console và nên sử dụng IAM account để thực hiện thay vì dùng Root account .

Sau đó chọn service EC2  —-> Instances —-> Launch Instance . Để tạo 1 con máy các bạn sẽ thực hiện qua 7 bước như sau .

Step 1 : Choose an Amazon Machine Image (AMI)

Tại đây có rất nhiều OS , các bạn có thể chọn OS mà mình quen sử dụng như window , Redhat , Ubuntu với các phiên bản khác nhau . Các bài lab của mình đều thực hiện trên Linux và mình thì quen dùng CentOS do đó mình lựa chọn Amazon Linux AMI 2016.03.2 (HVM) .

Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Step 2: Choose an Instance Type

Instance Type sẽ là nơi bạn chọn lựa thông số như vCPUs , Ram , loại storage được hỗ trợ . Hiện tại mình chỉ dùng ở mức free tier với type t2.micro với thông số như sau : Variable ECUs, 1 vCPUs, 2.5 GHz, Intel Xeon Family, 1 GiB memory, EBS only . Các bạn cũng có thể lựa chọn type lớn hơn tùy thuộc vào nhu cầu cũng như tài chính .

Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Step 3: Configure Instance Details

Ở bước này có vài option quan trọng mà chúng ta nên chú ý .

Number of instances : Số lượng instance mà ta sẽ thực hiện launch cùng 1 lúc .

Purchasing option : Option này sẽ giúp chúng ta thực hiện việc bid spot instances .

+ Network : Lựa chọn VPC ( nếu có ) còn không thì sử dụng default VPC của Amazon . Việc thuê VPC sẽ phải trả phí vì nó không nằm trong free tier và thường thì nó sử dụng cho những hệ thống lớn hàng chục con máy trở lên .

Subnet : Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 zone a , b , c tùy ý .

Auto-assign Public IP : Mình để mặc định . 

IAM role  : Mình để là None vì hiện tại chưa cần dùng đến .

Shutdown behavior :  Nên để là Stop. Tránh trường hợp bạn thực hiện lệnh shutdown thì Instance sẽ bị terminate .

Enable termination protection : Bạn có thể chọn option này nếu muốn . Option này sẽ giúp bạn tránh được việc terminate instance ngoài ý muốn . 

Monitoring : Option này sẽ giúp bạn giám sát Instance một cách chi tiết hơn . Chỉ số của Instance sẽ được collect 1 phút 1 lần thay vì 5 phút 1 lần . Và với chức năng này bạn sẽ phải trả phí vì nó không nằm trong free tier .

Tenancy : lựa chọn Share – Run a shared hardware instance thì bạn sẽ không phải trả thêm phí thuê underlying host.

+ Network Interfaces : Amazon sẽ tự assign cho bạn 1 IP nếu bạn không define Primary IP.

Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Step 4: Add Storage

Bước này bạn sẽ thực hiện add thêm storage . Lưu ý là với free tier các bạn chỉ có 30 GB và chỉ sử dụng với loại EBS là general purposemagnetic .

+ Delete on termination : Nếu bạn đánh dấu tích thì EBS sẽ tự delete khi terminate instance

Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Step 5: Tag Instance

Bạn có thể đánh tag cho Instance nếu muốn . Còn không thì bỏ trống cũng không sao .

Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Step 6: Configure Security Group

Bước này chúng ta sẽ thực hiện tạo Security Group . Nói nôm na nó giông như tường lửa giúp ngăn chặn các truy cập trái phép vào instance của bạn . Ở đây mình mở port SSH và HTTP , HTTPS là Anywhere .

Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Step 7: Review Instance Launch

Bạn sẽ được review lại toàn bộ config trước khi launch Instance . Tiếp đó bạn click ô Launch sẽ hiện ra 1 bảng cho bạn tạo keypair . Keypair này sẽ được sử dụng để connect tới instance . Nếu chưa có keypair thì bạn sẽ phải chọn create new keypair rồi dowload key về máy . Hoặc lựa chọn proceed without keypair thì sẽ connect thẳng đến instance mà chả dùng bất cứ key nào cả ( điều này thực sự không an toàn và mình không khuyến khích ) .

Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện connect tới EC2 Instance sử dụng KeyPair .

Chúc các bạn thành công !

Bài Sau     : Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Bài Trước  :

Share this post

Comments (2)

 • LG TIVI Reply

  Bạn cho hỏi sau khi mình dùng 1 năm free sau đó mua tiếp thì amazon có tính phí cho việc dùng ổ cứng nhiều or ít không.
  vd 1 instance tạo 10GB SSD với 1 instance tạo 30GB SSD thì sau 1 năm hết free cái 30GB nó có tính phí nhiều hơn không.

  October 26, 2016 at 5:34 pm
  • huypham Reply

   Nó có giá hết rồi đó bạn ơi . Sau 1 năm thì cứ dùng gì trả nấy thôi.

   October 27, 2016 at 5:52 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *