Hướng dẫn tạo Account Alias

Hướng dẫn tạo Account Alias

Xin chào các bạn !

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tạo Account Alias . Nếu bạn muốn URL mà bạn sử dụng để đăng nhập AWS management console có chứa thông tin về công ty của bạn hay một cái tên nào đó dễ nhớ hơn thay vì việc phải sử dụng AWS Account ID thì option này sẽ giúp bạn thực hiện được điều đấy .

Ví dụ như AWS Account ID của mình là 111122223333 thì mình sẽ phải sử dụng một link rất là củ chuối để đăng nhập vào console . Hương dẫn tạo Account Alias

Và mình không thích sự bất tiện này chút nào cả . Do đó mình tạo Account Alias .

To create or delete an account alias

Step 1 : Các bạn đăng nhập vào Identity and Access Management ( IAM ) console .

Hướng dẫn tạo Account Alias

Step 2 : Các bạn trỏ tới Dashboard .

Hướng dẫn tạo Account Alias

Step 3 : Sau đó các bạn Right Click vào Customize . Và thực hiện Edit Sign-in Link rồi sau đó save lại .

Hướng dẫn tạo Account Alias

Các bạn lưu ý là template Alias có dạng như sau :

https://Your_Alias.signin.aws.amazon.com/console/

Step 4 : Để remove alias , Click Customize , sau đó click Yes,Delete . Sign-in link sẽ quay trở về sử dụng AWS Account ID .

Để kiểm tra lại . Bạn mở Sign-in Link mà bạn vừa tạo lên bằng web – browser ( chrome , firefox , IE …) . Sau đó điền Account là Alias mà bạn vừa tạo.  Và User name , Password là IAM User bạn muốn đăng nhập .

login11

Như vậy là mình đã thực hiện xong việc tạo Account Alias . Kể từ bây giờ bạn đã có thể đăng nhập vào AWS management console với một đường link dễ nhớ và thân thiện hơn rất nhiều . Chúc các bạn thành công !

Bài trước : Hướng dẫn sử dụng MFA .

Bài sau : Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window .

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *