Hướng dẫn sử dụng MFA

Hướng dẫn sử dụng MFA

Xin chào các bạn !

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng MFA ( Multi-Factor Authentication )  . Đây là một option của IAM service nhằm tăng độ bảo mật  . Khi bạn enable option này , mỗi khi bạn đăng nhập vào aws console bạn sẽ phải nhập user name , password  cùng với một authentication code được generate ra từ AWS MFA device . Bài này mình sẽ giúp các bạn tích hợp MFA  vào điện thoại  ( Virtual MFA )thay vì việc bạn phải trả phí để sở hữu một Hardware MFA từ AWS .

Trước khi bắt đầu vào bài viết . Các bạn có thể xem lại bài hướng dẫn sử dụng IAM service để quen với việc sử dụng IAM service .

Step 1 : Các bạn đăng nhập vào AWS management console . Sau đó vào IAM service —> Users . Tích vào user bạn muốn enable MFA .

Hướng dẫn sử dụng MFA

Step 2 : Các bạn chọn A Virtual MFA device .

Hướng dẫn sử dụng MFA

Step 3 : Sẽ xuất hiện 1 lời nhắc từ AWS . Bạn cứ thế next thôi .

iam3

Step 4 : AWS sẽ gửi cho bạn 1 QR code . Sau đó bạn vào CH Plays hoặc Appstore để tải BarcodeScanner google authenticator . Khi tải xong 2 app trên  thì bạn hãy scan QR code .

Hướng dẫn sử dụng MFA

Step 5 : Sau khi scan xong QR code . Bạn sẽ nhận được Authentication code mỗi phút . Gõ 2 mã Authentication code vào text box rồi Activate là bạn đã enable được MFA cho user .

iam5

 

Như vậy là mình đã thực hiện xong bài hướng dẫn sử dụng MFA . Với tiện ích này các tài khoản AWS sẽ secure hơn rất nhiều . Hy vọng bài hướng dẫn của mình sẽ giúp ích được các bạn . Ở bài sau mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo Account Alias . Đây là một option sẽ giúp các bạn đăng nhập vào console một cách dễ dàng hơn rất nhiều thay vì sẽ phải sử dụng một đoạn URL loằng ngoằng được generate ra bởi AWS management console .

Bài trước : Hướng dẫn sử dụng IAM service .

Bài sau : Hướng dẫn tạo Account Alias .

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *