Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )

Chào các bạn !

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing ) . Đây là một feature của EC2 Services . Elastic Load Balancing sẽ tự động phân bố incoming traffic qua các EC2 Instance nằm trong nó . Tính năng này sẽ giúp giảm thiểu tối đa tình trạng một EC2 Instance bị quá tải và ngưng hoạt động . Nếu một EC2 Instance down , ngay lập tức các traffic sẽ được route sang các EC2 Instance còn lại .

AWS có 2 kiểu load balancer là Internet – Facing Load BalancerInternal Load Balancer . Nhưng trong bài viết này mình sẽ cập đến Internet – Facing Load Balancer . Đây sẽ là cách giúp tăng Availability cho website của chúng ta.

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Eslatic Load Balancing )

Internet – Facing Load Balancer

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )

Internal Load Balancer

Trước khi bắt đầu cài đặt , chúng ta cần Launch một EC2 Instance với config giống y hệt con chính bằng cách Launch ra từ  AMI  . Một lời khuyên từ AWS là ta nên sử dụng ELB với các EC2 Instance nằm trên các zone khác nhau . Ở bài trước mình đã Launch một Instance trên zone A nên lần này mình sẽ Launch tại Zone B . Dưới đây là các bước thực hiện để cài đặt ELB .

Step 1 : Define your load balancer

Tại bước này chúng ta sẽ thực hiện provide thông tin cho load balancer như là name , network , listener .

Trong bài này mình sẽ thực hiện config listener accept http request trên port 80 và send tới back-end Instances .

To define your load balancer

 1. Open the Amazon EC2 console
 2. Chọn Load Balancers nằm bên dưới mục Load Balancing
 3. Click Create Load Balancer
 4. Load Balancer name : điền tên ELB mà bạn muốn  tạo .
 5. Create VPC Inside : ta sẽ sử dụng Default VPC .
 6. Create an Internal Load Balancer : Do chúng ta chỉ sử dụng Internet Load Balancer do đó sẽ bỏ qua mục này .
 7. Listener Configuration : Mình sẽ để allow HTTP traffic .

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )Step 2: Assign Security Groups to Your Load Balancer in a VPC

Tại bước này mình sẽ thực hiện tạo một Security Group mới Allow HTTP traffic .

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )

Step 3: Configure Security Settings (Optional)

Trong bài hướng dẫn này của mình không sử dụng đến HTTPS , do đó ta có thể click Next: Configure Health Check.

Step 4: Configure Health Checks for Your EC2 Instances

Elastic Load Balancing sẽ tự động check các EC2 Instances nằm trong nó thông qua giao thức ping . Nếu một EC2 Instance bị đánh giá là Unhealthy ( Instance down ) ,  ngay lập tức ELB sẽ send traffic sang các Instance còn lại.

To configure health checks for your instances

 1. Ping Protocol : Ta sẽ để default là http
 2. Ping Port : 80
 3. Ping Path : Đây sẽ là đường dẫn ta đặt default homepage để Elastic Load Balancing có thể send health check queries tới .
 4. Các bạn đăng nhập vào EC2 Instance mà bạn muốn gán vào ELB . Sau đó tạo một file với tên là Index.html với nội dung tùy ý . ( Lưu ý : Nếu bạn không thực hiện bước này thì ELB sẽ không thực hiện được Healthcheck , do đó Instance sẽ luôn bị đánh giá là Unhealthy và không sử dụng được )
 5. Về phần Advanced Details các bạn có thể để như mình .

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )

Step 5: Register EC2 Instances with Your Load Balancer

Tại bước này các bạn sẽ thực hiện add Instance vào Load Balancer . Sau đó click Next : Add Tags

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )

Step 6: Tag Your Load Balancer (Optional)

Các bạn đánh tag tại bước này ( có thể làm hoặc không )

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )

Step 7: Create and Verify Your Load Balancer

Tại bước này bạn sẽ thực hiện review lại Load Balancer rồi sau đó click Create . 

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )

Để kiểm tra lại xem load balancer của bạn có thực sự hoạt động hay không . Bạn quay lại mục Load Balancer sẽ thấy xuất hiện một Load Balancer với đầy đủ các thông tin . Nếu EC2 Instance đã được gán thành công với ELB sẽ có status là InService , ngược lại sẽ là OutService .

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )

Ngoài ra các bạn có thể thử truy cập vào website thông qua DNS name của ELB . Vào phần Description các bạn sẽ thấy nó .

Hướng dẫn sử dụng ELB ( Elastic Load Balancing )Như vậy trải qua 7 step chúng ta đã có thể tự tạo cho mình một Elastic Load Balancing . Đây là một cách hiệu quả để Increase Availability cho website của chúng ta . Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn gán ELB vào domain name . Ta sẽ có thể truy cập vào website thông qua Domain name thay vì sử dụng DNS name của ELB . Mọi câu hỏi các bạn có thể gởi ở phần comment . Mình sẽ support các bạn . Chúc các bạn thành công !

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *