Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Chào các bạn !

Hôm nay mình sẽ thực hiện bài hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng Keypair . Để kết nối tới EC2 Instance bạn có thể sử dụng Keypair hoặc không . Nhưng mình thực sự khuyến khích các bạn nên sử dụng Keypair nhằm tăng tính bảo mật cho EC2 Instance . Không một ai có thể đăng nhập vào EC2 Instance của bạn nếu không có KeyPair .

Lưu ý : Mỗi con máy chỉ sở hữu một Keypair . Do đó bạn tuyệt đối không nên để mất hoặc rơi KeyPair vào tay người khác.

 

Step 1 : Các bạn dowload putty và puttygen tại đây

Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Step 2 : Các bạn mở puttygen lên rồi Import file pem mà bạn đã dowload từ step 7 bài Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window . Sau khi Import xong thì bạn điền passphrase rồi save private key sẽ tạo ra 1 file PPK .

Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Step 3 : Các bạn mở putty lên . Rồi điền IP của EC2 Instance và phải lưu ý rằng security group đã mở cho port 22

Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Step 4 : Click vào mục Connection . Các bạn tích vào option Enable TCP Keepalives . Option này sẽ giúp ngăn không cho tự động ngắt kết nối tới Instance khi bạn không thao tác .

Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Step 5 : Trỏ đường dẫn tới file PPK mà bạn đã tạo ở step 2 .

Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Step 6 : Tại mục Data bạn thực hiện điền username . Option này sẽ giúp bạn không phải gõ lại username của Instance mỗi khi đăng nhập . Các bạn lưu ý rằng với mỗi loại AMI  hay nôm na là OS khác nhau thì username sẽ khác . Ở đây mình dùng Amazon Linux nên username của mình sẽ là ec2-user .

+ Amazon Linux AMI : ec2-user

+ RHEL5 AMI : root or ec2-user

+ Ubuntu AMI : ubuntu

+ Fedora AMI : fedora or ec2-user

+ SUSE Linux : root or ec2-user

Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Step 7 : Các bạn quay lại mục Session sau đó Save lại . Open xem đã connect tới EC2 – Instance thành công chưa nhé . Rồi gõ passphrase mà bạn tạo ở Step 2 vào . Được như hình dưới là ngon này 🙂

Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Sang các bài tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn cách để tự xây dựng cho mình một website thương mại điện tử hay một blog wordpress với đầy đủ các yếu tố  high availability , scalability , elasticity, flexibility ..Hy vọng các bài viết của mình sẽ giúp ích được cho các bạn . Chúc các bạn thành công !

 

Bài sau    Cài đặt Lamp webserver trên Amazon Linux

Bài trước : Hướng dẫn tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *