AWS - Series

March 2018

October 2016

August 2016

Devops Practice Questions AWS

Xây dựng hệ thống trên Amazon Webservices

Chào các bạn ! Bài viết này mình sẽ đi vào giải thích hệ thống mà series bài viết của mình hướng tới . Đó là build một hệ thống với đầy đủ các yếu tố  High Availability , Scalability , Security , Elasticity ... Dưới đây là mô hình mà mình đề cập đến .   High Availability + Để hệ thống High Availability ta sẽ build các Server nằm trên các Availability Zone khác nhau . Database build theo mô hình Master - Slave  sử [...]