Author - huy pham

June 2016

Kết nối Instance tới Database RDS và sử dụng PhpMyAdmin

Chào các bạn ! Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện tạo database MySQL trên service RDS . Bài này mình sẽ thực hiện kết nối từ Instance tới database và sử dụng PhpMyAdmin làm giao diện quản trị . Trước khi bắt đầu chúng ta nên kiểm tra lại một vài config mà đã thực hiện trước đó . Kiểm tra port và security group Bước 1 : Các bạn click vào database sau đó chọn Instance Actions [...]

Hướng dẫn cài đặt MySql Database trên services RDS

Chào các bạn ! Như mình đã nói về các lợi ích của việc sử dụng services RDS làm database ở bài trước . Hôm nay mình xin làm bài viết hướng dẫn cài đặt MySQL Database trên services RDS .   Bước 1 : Các bạn mở Amazon Console lên . Sau đó lựa chọn services RDS . Bước 2 : Các bạn chọn mục Instances . Sau đó chọn Launch DB Instances  Bước 3 : Chọn Engine database . Ở đây mình [...]

Cài đặt wordpress trên Amazon Linux

Chào các bạn ! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cài đặt Wordpress trên EC2 Instance. Mình làm nên blog này bằng wordpress và tận dụng tất cả các services mà Amazon cho sử dụng miễn phí trong vòng 1 năm ( Free Tier ) như là EC2 , RDS , ELB , Auto Scalling , Amazon S3 , Elastic Cache , Route 53 , Cloudwatch . Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà Amazon [...]

Cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux

Chào các bạn ! Hôm nay mình tiếp tục bài cài đặt LAMP Webserver . Bài này mình sẽ hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Amazon Linux . Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL trên service RDS . Nhằm mục đích giảm tải cho EC2 Instance cũng như giảm thiểu việc phải maintain Database và sử dụng được những tính năng ưu việt của RDS mang lại . Ở bài trước mình đã thực hiện [...]

Cài đặt Lamp Webserver trên Amazon Linux

Chào các bạn ! Mình xin được viết hướng dẫn cài đặt Lamp Webserver trên Amazon Linux . Có 2 cách để build 1 Lamp Webserver . + Cách 1 : Cài đặt thủ công từng bước . + Cách 2 : Sử dụng Cloud Formation để tự động quá trình build bằng 1 vài click . Nhưng trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cách 1 . Cài đặt thủ công Lamp Webserver với Database nằm cùng trên EC2 Instance  . [...]

May 2016

Nội Dung Thi

  Giới thiệu AWS Certified Solutions Architect – Associate Level dành cho cá nhân đang hoặc muốn làm việc như 1 Solution Architect. Chứng chỉ này xác nhận khả năng của thí sinh để: Xác định và thu thập các yêu cầu để đề ra giải pháp dựa trên hiểu biết và các kỹ năng tốt nhất̀ về kiến trúc. Có khả năng cung cấp các hướng dẫn tốt nhất về kiến trúc cho người phát triển và người quản trị [...]